สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin

ทำความรู้จัก..สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ที่สุดของสารต้านอนุมูลอิสระ

     สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน ( Astaxanthin ) เป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ ชนิดหนึ่งในกลุ่มแซนโทฟิลล์ สามารถพบได้ในแหล่งธรรมชาติ ใน สภาพแวดล้อมทะเลไปจนถึงแอ่งหินทั่วไป รวมทั้งพบในเปลือกกุ้ง เปลือกปู และปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาแซลมอน ปลาเทราท์  ซึ่งมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยป้องกันการเกิด ออกซิเดชั่น ป้องกันการเสื่อมสภาพผิวจากแสงแดด และช่วยลด การอักเสบ นอกจากนี้สามารถพบแอสตาแซนธินได้ ในสาหร่ายพันธุ์ Haematococcus pluvialis ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่ง ที่มีแอสตาแซนธิน(Astaxanthin)มากที่สุดในธรรมชาติ และไม่ต่างกับ  แอสตาแซนธิน(Astaxanthin) ที่อยู่ในปลาแซลมอนและสัตว์ทะเลอื่น ๆ

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดใน สารกลุ่มแคโรทีนอยด์ด้วยกัน มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถปรับ ตัวเองอยู่ได้ทั้งส่วนที่เป็นไฮโดรฟิลิก (ชั้นน้ํา) และไฮโดรโฟบิก (ชั้นไขมัน) ได้ทั้ง 2 ส่วน ต่างกับเบต้าแคโรทีนที่จะอยู่ได้เฉพาะส่วนที่เป็นชั้น ไขมัน และวิตามินซีจะอยู่ได้เฉพาะส่วนที่เป็นชั้นน้ํา จึงมี คุณสมบัติที่เหนือกว่าในการป้องกันผนังเซลล์ซึ่งมีทั้งชั้นน้ําและไขมัน (Lipid bilayer) จากปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชัน

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยกับกลุ่มอาสาสมัครผู้หญิงจํานวน 30 คน อายุเฉลี่ย 20-55 ปี โดยให้อาสาสมัครรับ  แอสตาแซนธิน(Astaxanthin) จาก Haematococcus pluvialis 6 มิลลิกรัมต่อวันควบคู่กับการใช้ครีมจากแอสตาแซนธิน(Astaxanthin) 2 มิลลิกรัม (สารละลาย 78.9 ไมโครโมล) หลังจากสัปดาห์ที่ 8 พบว่าริ้วรอยเหี่ยวย่นลดลง จุดด่างดําจากแสงแดดลดลง ความยืดหยุ่น ของผิวดีขึ้น มีความชุ่มชื้นดีขึ้นทั้งในผิวชั้นหนังกําพร้าและหนังแท้ เมื่อ มีการรับประทานร่วมกับการใช้ครีมบํารุงที่มี  แอสตาแซนธิน(Astaxanthin)

อีกงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized double-blind placebo controlled study) ทดลองในกลุ่มผู้ชายใน ประเทศญี่ปุ่นจํานวน 36 คน อายุระหว่าง 20 – 55 ปี แบ่งอาสามัคร เป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน คือกลุ่มที่ได้รับแอสตาแซนธิน(Astaxanthin)จาก Haematococcus pluvialis 6 มิลลิกรัม จํานวน 18 คน และกลุ่มหนึ่งที่ได้รับยา หลอก (placebo) จํานวน 18 คน หลังจากสัปดาห์ที่ 6 พบว่า กลุ่มที่รับประทานแอสตาแซนธิน(Astaxanthin) มีสุขภาพผิวโดยรวมดีขึ้น ดังนั้น การ รับประทานแอสตาแซนธินจึงช่วยทําให้ผิวมีสุขภาพดีขึ้นได้ทั้งในเพศ หญิงและเพศชาย

นอกจากนี้ เนื่องจากแอสตาแซนธิน(Astaxanthin) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี คุณภาพสูง ยังมีงานวิจัยของแอสตาแซนธิน(Astaxanthin)ที่มีคุณประโยชน์ในด้าน อื่นๆ อีก เช่น เรื่องสายตา และการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มี น้ําหนักเกิน เป็นต้น

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง
ทางด้านผลต่อสายตาและการมองเห็น

มีงานวิจัยของประเทศอิตาลี เป็นการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม โดยวัดความสามารถในการมองเห็น (visual acuity (VA), Contrast sensitivity (CS) and National Eye Institute visual function questionnaire (NEI VFQ-25) Scores) ของอาสาสมัครกลุ่มทดลองที่ รับประทานแอสตาแซนธิน 4 มก. ร่วมกับลูทีน 10 มก. ซีแซนทีน 1 มก.ต่อวัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่รับประทาน ติดตามผลเป็นเวลา สองปี พบว่า อาสาสมัครมีความสามารถในการมองเห็นดีขึ้นกว่ากลุ่ม ที่ไม่รับประทานอย่างมีนัยสําคัญ

สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin ป้องกันทางไขมันในเลือด

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง

ทางด้านไขมันในเลือด

งานวิจัยของประเทศเกาหลี ทําการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมในผู้ ที่น้ําหนักเกิน โดยผู้รับการวิจัยและผู้รับการรักษาไม่ทราบว่ารับประทานแอสตาแซนธินหรือยาหลอก (Randomized, double-blind, placebocontrolled study) พบว่า การรับประทานแอสตาแซนธิน มีผลดีต่อระดับไขมันในเลือด โดยลดแอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) ได้อย่างมีนัยสําคัญ และมีฤทธิ์ในการต้าน อนุมูลอิสระได้จริงในผู้ที่มี น้ําหนักเกิน

12 งานวิจัย การันตี สารสกัดจากสาหร่ายแดง

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ที่สุดของสารต้านอนุมูลอิสระ

แอสตาแซนธิน(Astaxanthin) สารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแซนโทฟิลล์ ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของแคโรทีนอยด์ สามารถเข้า ทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระได้ทั้งในชั้นน้ําและชั้นไขมัน สกัดจากสาหร่าย ฮีมาโตคอกคัส พลูวิเอลิส เพาะเลี้ยงในระบบปิด ลิขสิทธิ์เฉพาะ Bio-Dome System

1) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงมาก

  • สูงกว่าวิตามินซี 6,000 เท่า
  • สูงกว่าวิตามินอี 1,000 เท่า
  • สูงกว่าโคเอนไซม์คิวเทน 800
  • สูงกว่าสารสกัดจากชาเขียว 560 เท่า
  • สูงกว่าอัลฟาไลโปอิก 75 เท่า
อ้างอิง: Nishida et al., 2007. Carotenoids Science USFDA Database for the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods, 2010 Release 2.
สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin เปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระ

2) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ช่วยลดน้ําหนัก

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยลดน้ำหนัก โดยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน สามารถลด ไขมันได้ถึง 34% ใน 60 วัน

อ้างอิง: Ikeuchi et al., 2007 Biosci, Biotechnol. Biochem 71: 60521-7 Aoi et al. 2008 Biochem Biophys Res. Commun. 366: 892-897
สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin ช่วยลดน้ำหนัก

3) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง บํารุงผิวพรรณ

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยบำรุงผิวพรรณ ให้สวย สดใส อ่อนวัยจากภายใน เพิ่มความ ชุ่มชื่น เพิ่มความเนียนนุ่ม เพิ่มความยืดหยุ่น ลดเลือนริ้วรอย จากงานวิจัยพบว่าอาสาสมัครที่รับประทานแอสตาแซนธินมีผิว พรรณที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความชุ่มชื้น ความเนียนนุ่ม ความยืด หยุ่นดีขึ้น และริ้วรอยจางลง หลังรับประทาน 6 สัปดาห์ งานวิจัย อีกฉบับยังพบว่าแอสตาแซนธิน มีประสิทธิภาพในการลดเลือน ริ้วรอยให้แคบลงและตื้นขึ้น ในเวลา 8 สัปดาห์อีกด้วย

อ้างอิง: Yamashita E. 2006 Carotenoid Science. 10: 91-95 Tominaga et al. 2009 J. European Academy of Dermatology and Venerelogy 12: 103-114
สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin บำรุงผิว

4) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ช่วยลดการสร้างเม็ดสี 

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยลดการสร้างเม็ดสี ทําให้ผิวขาวผุดผ่องขึ้น ลดเลือนรอยด่างดํา

อ้างอิง: Yamashita E. 2002 Food Style 21 (6): 112-117
สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin ยับยั้งการสร้างเม็ดสี

5) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ป้องกันการตีบตันของหลอดเลือด

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยป้องกันการจีบตันของหลอดเลือก โดยป้องกันการทําลาย ผนังหลอดเลือดจากอนุมูลอิสระและป้องกัน LDL จากการจู่โจม ของอนุมูลอิสระ

อ้างอิง: Pashkow J. 2008 Am. J. Cardio 101: 580-680

6) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ลดความดันโลหิต

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยลดความดันโลหิตโดยขยายหลอดเลือด และเพิ่มความยืดหยุ่น ให้ผนังหลอดเลือด

อ้างอิง: J. Clin, Biochem Nutr. 2009, 44(3):280-284
สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin ลดไขมันในเลือด

7) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ลดระดับน้ำตาลในเลือดในคนไข้เบาหวาน

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในคนไข้เบาหวาน ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โดยพบว่าปริมาณโปรตีนที่สูญเสียออกมาใน ปัสสาวะของคนไข้เบาหวาน กลับเป็นปกติเมื่อได้รับแอสตาแซนธิน

อ้างอิง: Manabe et al. 2008 J. Cell Biochem. 103: 1925-1937
สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin ลดระดับน้ำตาลในเลือด

8) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ป้องกันมะเร็ง ยับยั้งการเติบโต

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยป้องกันมะเร็ง ยับยั้งการเติบโต และแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก และป้องกันมะเร็งตับ

อ้างอิง: Nakao et al. 2010 Anticancer Research. 30(6): 2171-5

9) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง เพิ่มความฟิตให้ร่างกาย

• เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ

• เร่งการเผาผลาญไขมัน

• เพิ่มความรู้สึกกระฉับกระเฉง แข็งแกร่งขึ้น สดชื่น มีชีวิตชีวา

• ลดอาการปวด เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย

• กล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อหัวใจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังการออก กําลังกาย และการทํางานหนัก

อ้างอิง: Tian Y et al. 2010 JAppl Physiol. 110: 971-976 Finaud J. 2006 Lac G Sport Med. 36(4) 327-358
สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin ความแข็งแกร่งทนทานของกล้ามเนื้อ

10) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ปกป้องกล้ามเนื้อทั่วไป 

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อทั่วไป และกล้ามเนื้อหัวใจไม่ให้อักเสบ และถูกทําลายขณะใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง: Aoi w et al. 2003 Antioxidants and Redox Signaling, 5(1): 139-144
สาหร่ายแดง-แอสตาแซนธิน-astaxanthin-การอักเสบของกล้ามเนื้อ

11) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ช่วยลดอาการเมื่อย และอ่อนล้าของกล้ามเนื้อตา ได้ถึง 54%

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยลดอาการเมื่อย และอ่อนล้าของกล้ามเนื้อตา ได้ถึง 54% ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดและชาที่ศีรษะ คอ หลัง ไหล่ แขน มือ ลําตัว ตาแห้ง เคืองตา ปวดตา เมื่อยตา

อ้างอิง: Iwasaki and Tawara. 2006 J. of Eye. 6: 829-834 Nagaki et al. 2002
สาหร่ายแดง แอสตาแซนธิน astaxanthin ลดอาการเมื่อยล้าของตา

12) แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) หรือ สาหร่ายแดง ปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหาร

สารสกัดจากสาหร่ายแดง หรือ แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ช่วยปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหาร ป้องกันการอักเสบและการเกิดแผลในกระเพาะอาหารป้องกัน และลดอาการของภาวะกรดไหลย้อน ป้องกันมะเร็งในกระเพาะอาหาร ควบคุมเชื้อเฮลิโดแบคเตอร์ ไพโลไร ในกระเพาะอาหาร ควบคุมเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์

อ้างอิง: Wang et al. 2000 Anti Microb Agents Chemother. 44(9): 252-7 Bennedsen et al. 1999 Immunol Let. 70(3): 185-9
error: Content is protected !!